Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina" w Białymstoku

INICJATYWY

 • Służba Miłosierdzia
  Służba Miłosierdzia pomaga nie tylko członkom naszego zboru, ale i ludziom spoza niego. Największą grupą ludzi spoza kościoła, którzy otrzymują pomoc, są rodzice dzieci uczęszczających na KidzKlub. Dzięki współpracy z Bankiem Żywności otrzymują oni żywność.
 • Boże zastępów spraw nam odnowę!
  To inicjatywa mająca na celu pobudzić wierzących do pogłębienia relacji z Bożym Słowem. Rokrocznie, jesienią, przez okres trzech tygodni, spotykamy się codziennie w kościele. Poszcząc, modląc się i czytając Boże Słowo, pragniemy doświadczyć Bożego odnowienia.
 • Stowarzyszenie Opreacja Freedom
  Stowarzyszenie „OPERACJA FREEDOM” formalnie działa od końca 2005r., ale jego początki sięgają 2001r. Do czasu rejestracji istnieliśmy jako Ruch Przeciw Narkotykom i Alkoholizmowi OPERACJA FREEDOM. Prowadzimy pracę głównie wśród dzieci i młodzieży.
 • Kurs Alfa
  Kurs „Alfa” to spotkania, w czasie których uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi chrześcijaństwa.
 • Kościół w Grajewie
  Nasz zbór wysłał do Grajewa rodzinę misjonarzy, których praca doprowadziła do zarejestrowania placówki Kościoła Zielonoświątkowego w Grajewie. Odbywają się tam cotygodniowe nabożeństwa dla miasta, w których uczestniczy ok. 20-30 osób. Społeczność w Grajewie buduje również swoją wiarę na grupach domowych, w których bierze udział od 7-15 osób. Kościół w Grajewie ma pragnienie, by głosić ewangelię wszystkim ludziom i czynić ich uczniami Jezusa Chrystusa. Niedzielne nabożeństwa odbywają się o godz. 11:00 w Muzeum Mleka, ul. Konstytucji 3 Maja 36. Kontakt tel. 690 959 801.
 • Kościół Uliczny
  Kościół Uliczny to inicjatywa chrześcijan, których celem jest niesienie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie osobom bezdomnym i najuboższym. Są to nabożeństwa prowadzone wspólnie przez różne kościoły ewangeliczne, które odbywają się na ulicach większych miast Polski. W trakcie spotkań oprócz standardowych elementów (uwielbienie, kazania) wydawane są też za darmo ciepłe posiłki i napoje. Inicjatorem tego ruchu w Polsce jest Paweł Bukała, a jego korzenie sięgają Kanady, gdzie Artur Pawłowski założył Street Church. Obecnie nabożeństwa odbywają się m.in. w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu.
 • Spotkania dla kobiet
 • Ekipa Młodzieżowa
  Jest to grupa młodych, często „zakręconych” ludzi, którzy chcą poznawać prawdę na temat Boga. „Młodzieżówka” angażuje się we wszystkie dostępne dla nich służby w kościele, nie boją się żadnego wyzwania, jako grupa do zadań specjalnych. Czasami spotykają się na jakichś wypadach do kina, pizze, mecz czy też innych niezorganizowanych wyjazdach. Jeśli chcesz ich poznać i zobaczyć jak wyglądają, wpadaj na Kraszewskiego 37 w każdą środę (poza świętami) o godzinie 19:00.
 • Freedom Cafe
  Freedom Cafe to kawiarenka przeznaczona dla uczestników plenerowych imprez masowych, takich jak festiwale, zloty czy koncerty. W trakcie imprez rozmawiamy z młodymi ludźmi o tym, co dla nich ważne i o wartościach jakimi kierują się w życiu.
 • Grupa uwielbienia
 • Szkółka niedzielna
 • Kidz Klub
  Kidz Klub to alternatywna forma pracy z dziećmi. Jest to klub, gdzie poprzez zabawę, przedstawienia i inne formy chcemy mówić o wartościach, o których często zapominamy, mimo że są one bardzo ważne: O szacunku i miłości do Boga, drugiego człowieka i samego siebie.
 • Chrześcijański Klub Motocyklowy Boanerges
  Służba powstała, by głosić Ewangelię w środowisku motocyklistów.