Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina" w Białymstoku

Cele kościoła

Ewangelizacja:
„Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni”.Dz.Ap. 2:47

Posłuszni wielkiemu nakazowi misyjnemu z Mat.28.18-20, pragniemy wspólnie realizować powierzone nam zadanie, ewangelizując społeczeństwo, w którym żyjemy. Chcemy pokazywać cel, dla którego warto żyć, składając osobiste świadectwo. Odkrywać przed ludźmi sedno życia. Ogłaszać znaczenie ewangelii w życiu każdego człowieka.

Uwielbienie:
„I trwali…w łamaniu chleba i w modlitwach…Chwaląc Boga” Dz.Ap. 2: 42-47.

Pragniemy inspirować ludzi do wywyższania Boga w Trójcy jedynego. Do oddawania Mu chwały w osobistym uwielbieniu. Napełnieni Duchem Świętym chcemy doświadczyć mocy, która ożywia i daje siłę do zwycięskiego życia.

Społeczność:
„Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca” Dz. Ap. 2:46.

Pragniemy zachęcać ludzi odrodzonych, by uczyli się odpowiedzialności za społeczność, w której są. Chcemy, by stanowili z nami jedno i czynnie angażowali się w życie naszego kościoła. Chcemy wspólnie doświadczać Boga, pogłębiać nasze relacje, tworzyć społeczność dającą oparcie w trudach codziennego życia.

Uczniostwo:
„I trwali w nauce Apostolskiej” Dz. Ap. 2:42

Pragniemy z pomocą Ducha Świętego, dążyć do dojrzałości duchowej. Chcemy głębiej poznawać Boże Słowo i jego zastosowanie. Być inspiracją do oddania i poświęcenia się Bogu. Uczyć, jak w życiu codziennym kierować się Bożymi zasadami. Budować nasze życie na stabilnym fundamencie chrześcijańskiej nauki objawionej w Biblii.

Służba:
„I sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.” Dz Ap. 2:45

Wyposażeni w dary Ducha Świętego, pragniemy służyć Bogu, sobie nawzajem i społeczeństwu. Chcemy mówić o realnej nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie korzystając ze wszelkich sposobności. Pragniemy wspierać wszelkie inicjatywy indywidualne i masowe, których celem będzie rozszerzanie Królestwa Bożego.