Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina" w Białymstoku

Historia

1993-2018

Początki zboru sięgają roku 1993, w którym to przyjechał do Białegostoku misjonarz-ewangelista z Brazylii Jailson da Silva. Jego powołaniem było głoszenie ewangelii, którą też gorliwie zwiastował, a Pan błogosławił tę pracę i wkrótce zawiązała się grupa wierzących. Rozwijała się ona na tyle szybko, że po roku, 4 marca 1994r., została zarejestrowana jako zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

W tym czasie społeczność liczyła około 40 członków. Spotkania odbywały się w wynajętych salach, co często przysparzało wielu trudności oraz powodowało wielokrotne zmiany miejsca spotkań. W tym czasie podjeliśmy decyzję o wybudowaniu własnego budynku kościoła. Tymczasem spotykaliśmy się w salach m.in. przy basenie na ul. Włókienniczej, przy ul. Nowogródzkiej, a także przy ul. Zwycięstwa, jednak najdłużej w klubie „Mikron” przy ul. Ciepłej.

16 grudnia 1994r. został zakupiony plac przy ulicy Kraszewskiego, gdzie własnymi siłami prowadziliśmy prace budowlane. Po trzech latach udało się wybudować parter budynku, gdzie w prowizorycznych warunkach zaczęły się odbywać spotkania. Kościół od swego początku dużo ewangelizował, nie tylko w Białymstoku, ale także w okolicznych miastach. Owocem tej pracy były powstające kolejno grupy wierzących w Łapach, Ełku i Choroszczy.

Dnia 12 grudnia 1995 r. urząd pastora objął Brazylijczyk Jeremias Souza. W czasie jego kadencji kościół w dalszym ciągu prowadził działalność ewangelizacyjną.

Niewątpliwie duży wpływ na ewangelizację w naszym kościele miała misja namiotowa „All For Jesus Missions”, prowadzona przez Dave’a Orange’a z Anglii. W rezultacie, w ciągu pierwszych 8 lat istnienia zboru, odbyło się 10 ewangelizacji namiotowych w samym Białymstoku, jak też w okolicznych miastach – Ełku, Łapach i Grajewie. W roku 1996 została zapoczątkowana pionierska praca w Grajewie, gdzie przez około 1,5 roku pracowała i ewangelizowała para posłana tam przez nasz kościół.

Przez te wszystkie lata trwała budowa sali głównej. Działo się tak szczególnie dzięki pomocy finansowej wielu kościołów z Brazylii i Anglii. Niewątpliwie największą część tej pomocy finansowej otrzymaliśmy z kościoła „New Life” z Worthing w Anglii, gdzie pastorem jest nasz przyjaciel Graham Jefferson. Wszyscy serdecznie dziękujemy za tę ofiarność i pomoc dla wszystkich naszych przyjaciół z Worthing oraz z całej Anglii, Brazylii i świata. Dnia 15 listopada 2001r. odbyło się oficjalne otwarcie sali głównej kościoła.

We wrześniu 2005 roku pastor Jeremiasz przekazał swój urząd Krzysztofowi Flaszy, który pełni tę funkcję do dziś.

Zbór ”Dobra Nowina” to społeczność złożona z ludzi nowonarodzonych, kochających Boga, nastawionych na przybliżanie mieszkańcom miasta i województwa prawd zawartych w Biblii. Współpracując wraz z Duchem Świętym, wyposażeni w Jego charyzmaty, pragniemy nieść przy pomocy organizowanych przez nas przedsięwzięć przesłanie Ewangelii.