Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina" w Białymstoku

Wieczór uwielbienia

Zapraszamy na wieczór uwielbienia, który rozpocznie się 23 listopada 2015, o godzinie 19:30. Spotykamy się przy ul. Kraszewskiego 37.

Gotowe jest serce moje, o Boże! Będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę! Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, będę grał tobie wśród narodów, bo wielka ponad niebiosa jest łaska twoja I aż do obłoków sięga wierność twoja.

Psalm 108:2-5