Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina" w Białymstoku

Wieczór uwielbienia

„Niech wszystko, w czym jest tchnienie,
pulsuje uwielbieniem Pana!
Alleluja!”
Psalm 150:6

Wieczór uwielbienia to czas, który poświęcamy na wspólne granie i śpiewania Bogu. Oprócz oprawy muzycznej, zadbamy również o ciasto i miłą atmosferę, sprzyjającą nawiązywaniu relacji.

10 października 2016
godz. 19:30
ul. Kraszewskiego 37, Białystok

Zapraszamy!