Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina" w Białymstoku

Wieczór uwielbienia

29 lutego 2016 (poniedziałek)
godz. 19:30
ul. Kraszewskiego 37

 

Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych

List do Kolosan 3:16

 

Zapraszamy!