Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina" w Białymstoku

INICJATYWY

 • Służba Miłosierdzia
  Służba Miłosierdzia to służba, która pomaga nie tylko ludziom z kościoła, ale i ludziom spoza niego. Największą grupą ludzi spoza kościoła, którzy otrzymują pomoc są rodzice dzieci uczęszczających na KidzKlub. Nie otrzymują oni pieniędzy, ale dostają żywność –  dzięki współpracy z Bankiem Żywności oraz ubrania.
 • Boże zastępów spraw nam odnowę!
  To inicjatywa mająca na celu pobudzić wierzących do pogłębienia relacji z Bożym Słowem. Rokrocznie, jesienią, przez okres trzech tygodni, spotykamy się codziennie w kościele. Poszcząc, modląc się i czytając Boże Słowo, pragniemy doświadczyć Bożego odnowienia.
 • Stowarzyszenie Opreacja Freedom
  Stowarzyszenie „OPERACJA FREEDOM” formalnie działa od końca 2005r., ale jego początki sięgają 2001r. Do czasu rejestracji istnieliśmy jako Ruch Przeciw Narkotykom i Alkoholizmowi OPERACJA FREEDOM. Prowadzimy pracę głównie wśród dzieci i młodzieży.
 • Kurs Alfa
  Kurs „Alfa” to spotkania w czasie, których uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi chrześcijaństwa.
 • Kościół w Grajewie
  Od kilku lat zbór Dobra Nowina realizuje projekt mający na celu założenie kościoła w Grajewie. Ten projekt o nazwie „Lato z Dobrą Nowiną” skupił uwagę na pracy z dziećmi, i miał przygotować przyszłych liderów do pracy w tym mieście. Kilkuletnia praca przyniosła niesamowite rezultaty. Zbór wysłał na misję do Grajewa rodzinę misjonarzy, którzy kontynuują rozpoczęte dzieło. Obecnie praca z dziećmi jest jedynym takim projektem w mieście. Udało się również zarejestrować placówkę Kościoła Zielonoświątkowego w Grajewie. Odbywają się co tygodniowe nabożeństwa dla miasta, w których uczestniczy 20-30 osób. Społeczność w Grajewie buduje również swoją wiarę na grupach domowych w których bierze udział od 7-15 osób. Kościół w Grajewie ma pragnienie by głosić ewangelię wszystkim ludziom, i czynić ich uczniami Jezusa Chrystusa. Niedzielne nabożeństwa odbywają się o godz. 11:00 w Muzeum Mleka, ul. Konstytucji 3 Maja 36. Kontakt tel. 690 959 801
 • Kościół Uliczny
  Kościół Uliczny to inicjatywa chrześcijan, których celem jest niesienie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie osobom bezdomnym i najuboższym. Są to nabożeństwa prowadzone wspólnie przez różne kościoły ewangeliczne, które odbywają się na ulicach większych miast Polski. W trakcie spotkań oprócz standardowych elementów (uwielbienie, kazania) wydawane są też za darmo ciepłe posiłki i napoje. Inicjatorem tego ruchu w Polsce jest Paweł Bukała, a jego korzenie sięgają Kanady, gdzie Artur Pawłowski założył Street Church. Obecnie nabożeństwa odbywają się m.in. w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. A 9 maja 2015 roku odbędzie się pierwsze takie nabożeństwo w Białymstoku.
 • Cykliczne spotkania dla kobiet
 • Ekipa Młodzieżowa
  Jest to grupa młodych, często „zakręconych” ludzi którzy chcą poznawać prawdę na temat Boga. „Młodzieżówka” angażuje się we wszystkie dostępne dla nich służby w kościele, nie boją się żadnego wyzwania, jako grupa do zadań specjalnych. Czasami spotykają się na jakichś wypadach do kina, pizze, mecz czy też innych niezorganizowanych wyjazdach. Jeśli chcesz ich poznać i zobaczyć jak wyglądają wpadaj na Kraszewskiego 37 w każdą środę (poza świętami) o godzinie 19:00.
 • Freedom Cafe
  Freedom Cafe to kawiarenka przeznaczona dla uczestników plenerowych imprez masowych takich jak festiwale, zloty czy koncerty. W trakcie imprez rozmawiamy z młodymi ludźmi o tym co dla nich ważne i o wartościach jakimi się kierują w życiu ale oczywiście nie tylko.
 • Grupa uwielbienia
 • Szkółka niedzielna
 • Kidz Klub
  Kidz Klub to alternatywna forma pracy z dziećmi. Jest to klub, gdzie poprzez zabawę, przedstawienia i inne formy chcemy mówić o wartościach, o których często zapominamy, mimo iż są one bardzo ważne : o szacunku i miłości do Boga, drugiego człowieka i samego siebie.
 • Chrześcijański Klub Motocyklowy Boanerges
  Służba powstała by głosić Ewangelię w środowisku motocyklistów.