Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina" w Białymstoku

SPOTKANIA

*o ile nie zaznaczono inaczej, spotkania odbywają się przy ul. Kraszewskiego 37 w Białymstoku