Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina" w Białymstoku

SPOTKANIA

PONIEDZIAŁEK
Modlitwa Kościoła Ulicznego, ul. Kraszewskiego 37, godz. 19:00

WTOREK
Grupy domowe:

  • ul. Daleka 5 m. 7, godz. 18:30
  • ul. Podmokła 10, godz. 19:00

Grupa wsparcia, ul. Kraszewskiego 37, godz. 18:00

ŚRODA
Grupa młodzieżowa, ul. Kraszewskiego 37, godz. 19:00

CZWARTEK
Kościół Uliczny, róg ulic Sienkiewicza i Białówny (Słoneczko), godz. 18:30

PIĄTEK
Spotkanie modlitewne, ul. Kraszewskiego 37, godz. 18:00

SOBOTA
Grupa domowa, ul. Wołodyjowskiego 2/2 m. 18, godz. 16:00

NIEDZIELA
Nabożeństwo, ul. Kraszewskiego 37, godz. 10:30

ZAPRASZAMY!!!